Sikkerhed

Gert Jakobsen Transport transporterer primært flydende last hvoraf en stor del er farligt gods. Af samme årsag er sikkerhed et kerneelement i virksomhedens daglige drift, og vi arbejder kontinuerligt for at forbedre vore metoder med henblik på en fuldstændig eliminering af ulykker. Af konkrete tiltag kan nævnes:

  • Moderne arbejdstøj der efterlever de seneste krav for reflekser og brandbeskyttelse
  • Jævnlig afholdelse af øvelser
  • Årlig kontrol af alle slanger og koblingsforbindelser
  • Dokumentering, opfølgning og tilpasning efter uregelmæssigheder
  • Vore lastbiler og tankvogne er på vedligeholdsaftaler

Sikkerhedskultur

Fordi spild og uheld meget hurtigt kan indebære en sikkerhedsmæssig risiko for mennesker og miljø, har sikkerhed en central rolle i den måde vi opererer. Vore chauffører forventes at acceptere, tilpasse sig til og bidrage positivt og konstruktivt til virksomhedens kvalitets- og sikkerhedskultur.

Gert Jakobsen Transport har jævnligt bidraget med ekspertbistand til undervisningen i ADR-transport på AMU centrene i nærområdet.