Miljø

Gert Jakobsen Transport ApS har siden 31. januar 2006 været ISO 14001 Miljø certificeret.

Miljøledelsessystemet har undergået stor forandring siden den første certificering, og udvikles dynamisk i takt med at vi lærer og forbedrer os.

Vi har stort fokus på at værne om miljøet til de kommende generationer. Det hjælper det DANAK akkrediterede firma Intertek os med i forbindelse med årlig gennemgang af vores miljøledelsessystem. Vi gennemfører selv 2 årlige interne audits foruden ledelsens evaluering og afvejning af politikker og målsætninger.

Miljøpolitikker

Formålet med vore miljøpolitikker er at sikre, at vi giver et klart og entydigt signal – internt og eksternt omkring vort miljøarbejde. Vores miljøpolitik er en erklæring om, hvordan vi hos GJ transport gennem miljøstyringen forpligter os til, at bevare et godt miljø ved løbende at planlægge og gennemføre forbedringer i vores arbejdsprocesser.

Det er GJ’s politik:

  • At udvikle og tilbyde transportydelser med en miljøprofil, der lever op til ISO 14001:2004.
  • At have et godt arbejdsmiljø, som udtrykkes ved villighed til både at arbejde med og forhindre arbejdsskader og -ulykker.
  • At kunderne skal opfatte vores virksomhed, som en miljøbevidst virksomhed.

Miljøpolitikken virkeliggør vi ved;

  • at opfylde alle lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet.
  • at vedligeholde vort miljøstyringssystem, så det til enhver tid modsvarer de krav, der stilles i branchen.
  • at sikre, at vore medarbejdere og samarbejdspartnere er informeret omkring vores miljøkrav.
  • at reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vore tekniske og økonomiske rammer.
  • at vi gennem uddannelse og information motiverer vore medarbejdere til at udvise miljøbevidsthed.

Miljøpolitikkerne gøres konkrete via vores miljø mål, hvori vi har beskrevet præcist hvad, der skal opnås samt, hvem der gør hvad og hvornår.