Historie

1982 - Bendstrup

Gert Jakobsen Transport blev etableret i 1982 i Bendstrup på Djursland. I starten med mange forskellige typer last, men efter kort tid blev tanktransporten den overskyggende del af forretningen.

Efter otte år med støt vækst, blev pladsen i baghaven for trang, så i 1990 flyttede virksomhed og familie derfor til Hornslet hvor forretningen voksede yderligere og derfor i 1995 måtte flytte til større lokaler på den nuværende adresse på Hornbjergvej 51.

1990 - Hornbjergvej 51

Bygningerne på adressen var opført af Superfos som kornlager med tørreri, bygningerne bestod af kontorer, tørlager og en 18m høj kornsilo.

Kornsiloen blev skrottet, og på fundamentet blev det nuværende værksted og tanklager opført. 

2002 - Cheminor A/S

Med 20 års erfaring i at transportere kemikalier, begyndte Gert Jakobsen i2002 at se på muligheden for selv at handle med de produkter der blev transporteret. Cheminor A/S blev etableret i 2003 som en selvstændig virksomhed med det formål at handle med industrielle forbrugskemikalier i Danmark. Du kan læse mere om Cheminor på www.cheminor.dk.

2013 - Bionor ApS

Vækst i handelen med bio-olie i Cheminor A/S ledte i 2013 til oprettelse af virksomheden Bionor ApS og udskillelse af bio-olie opgaverne fra Cheminor A/S. Læs mere om Bionor ApS på www.bionor.dk 

2015 - Strongblue A/S

Adblueforretningen, der siden produktets indtræden på det danske marked i 0'erne havde været en mindre del af Cheminor A/S, blev stærkt styrket ved overtagelsen af det konkurrerende firma Strongblue A/S. Al aktivitet blev flyttet til Hornbjergvej 51. Læs mere om Strongblue A/S på www.strongblue.dk.

2016 - Logi-Dan

Som en styrkelse af olie og benzin distributionen, overtog Gert Jakobsen i 2016 majoriteten i virksomheden Logi-Dan der beskæftiger sig med transport af bl.a. benzin, diesel og flybrændstof i Norden.