Farligt gods

Transport af farligt gods er vores største speciale, og vi har gennem årene oparbejdet en stor ekspertise i at håndtere alle typer farlige kemikalier i flydende form.